تاریخچه:

کتابخانه دانشکده پزشکی از سال 1354 با نام “کتابخانه مرکز پزشکی” در ساختمان سابق واقع در مجاورت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شروع به کار کرد. از سال 1384 تا 1396در ساختمان فعلی دانشکده پزشکی که در مجموعه  پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد در مساحت تقریبی ۶۰۰ متر مربع فعالیت می نمود.در سال 1397 تا 1398 در ساختمان مرکزی معاونت بین الملل مشغول به فعالیت بود واز اواخر سال 1400 تا کنون در محل جدید واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی، در راستای ارائه خدمات علمی و فرهنگی به جامعه پزشکی به فعالیت خود ادامه می دهد.

  • این کتابخانه درسال 1397 به ساختمان پردیس بین الملل منتقل گردید. و مدت 7 ماه دراین مکان به ارائه خدمت می پرداخت پس از 7 ماه طی تصمیمات دانشکده ، کتابخانه منحل و با کتابخانه مرکزی ادغام شد. از اواخر سال 1400 تا کنون کتابخانه دوباره در محل ساختمان دانشکده پزشکی طبقه اول مستقر شده است  و با مساحتی محدود در حال ادامه فعالیت خود می باشد.

 

اهداف و خدمات:

یکی از اهداف اصلی کتابخانه دانشکده ای علوم پزشکی ، پاسخگویی و هدایت جامعه محققین، دانشجویان و کاربران برای انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی می باشد. به همین دلیل لازم است که وبسایت کتابخانه های دانشکدها، از آخرین و جامعترین اطلاعات و منابع برخوردار باشند. هدف این کتابخانه ، تسهیل دسترسی جامعه محققین، دانشجویان و کاربران به اطلاعات و در نهایت کمک به بروزرسانی و استاندارد کردن وبسایت کتابخانه های دانشکدهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور میباشد.

کتابخانه دانشکده پزشکی در جهت اعتلای علم ، با فراهم نمودن نیازهای مطالعاتی جامعه‌ی استفاده کننده‌ی خود که

شامل دانشجویان پزشکی و علوم پایه و Ph.D و هیئت علمی می‌باشد ، ارائه خدمت می‌نماید. این خدمات شامل موارد

زیر است:

  • تهیه وسازماندهی منابع
  • راهنمایی مراجعین در جهت استفاده از منابع موجود
  • کمک به مراجعین در استفاده از منابع علمی پزشکی در قالب مجموعه های الکترونیکی  و چاپی موجود در سایت

           کتابخانه و کتابخانه مرکزی می باشد. و دسترسی به مقالات مورد نیاز نیز از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در سایت                   کتابخانه و  کتابخانه  مرکزی امکان پذیر است

  • فراهم نمودن محیطی آرام جهت مطالعه کنندگان و استفاده کنندگان حضوری در کتابخانه و سایر خدمات در
  • حیطه‌ی وظایف کتابخانه
  •  کتابخانه دانشکده پزشکی باشعار نقش اطلاعات در سلامتی و کاهش خطاها، علوم روز آمد در خدمات
  • کتابداری و رفتار اطلاع رسانی  به ایجاد کتابخانه های نسل سوم و فراهم آوری و به اشتراک گذاری منابع
  • علمی نوین همچون:

            ( Ebooks, E journals, Databases.... )  اهتمام می ورزد.

 

 

 

 

Template settings