دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
اخبار و تازه ها
 
 یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰دسترسی رایگان به منابع موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ادامه....

 دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹دسترسی به Reaxys , Ovid , Embase , ScienceDirect , Clinical Key به پایان رسیده است.  ادامه....

 
سامانه منبع یاب
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی

به روزرسانی: 1400/7/4
بازدیدهای 24 ساعت گذشته: 150350
بازدیدهای روز جاری: 150350
کاربران حاضر در پایگاه: 22
Database
BMJ
Clinical Key
Cochrane Library
Embase
Essential Science Indicators (ESI)
Google Scholar
Journal Citation Reports (JCR)
Medline (Ovid)
OVID
PubMed
Scopus
Ulrich’s Web
UpToDate
Web of Science (ISI)
 

E-Journals
ScienceDirect
Springer
Wiley
OVID
ClinicalKey
ProQuest
SAGE Journals
BMJ Journals
EBSCO Dentistry & Oral Sciences
E-Books
Clinical Key Books
Ovid Books
Wiley Books
ScienceDirect Books
Primal Pictures
Evidence Based Medicine
All OVID EBM Reviews
ACP Journal Club
UpToDate
Cochrane Library
Cochrane Library (Ovid)
BMJ Best Practice
BMJ Learning
Trip Database
 
UpToDate
ClinicalKey
xPharm
Drug Information
Dissertation & Thesis
ProQuestOpenThesis
Medical Image
Clinical Key (Multimedia)
Primal Pictures
OVID (Multimedia)
OpenI
Open Access Source
BioMedCentral
Directory of Open Access Books
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Free Books For Doctors
Free Medical Journals
PubMed
عغاعلالابالل