دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه Eprints در کتابخانه مرکزی

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه Eprints و نحوه‌ی ورود اطلاعات در آن در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی برگزار شد. ..

ادامه...
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز
م‍ک‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز - ب‍وگ‍اد، ک‍ارول‍ی‍ن‌
‏‫٬ ۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
فوریت‌های روان‌پزشکی
ش‍ام‍ل‍و، ف‍ره‍اد
‏‫، ‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اطلس انگل‌شناسی پزشکی
ق‍ل‍ع‍ه‌ن‍وئ‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
‏‫، ‏‫۱۳۹۴‬.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آسیب‌شناسی پایه (عمومی) رابینز ۲۰۱۸
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اطلس رنگی بافت‌شناسی...
ن‍وب‍خ‍ت‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
تفسیر ECG به روش سریع
‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
پرسش‌های خودآزمایی DSM-۵
ماسکین، ‏‫فیلیپ آر.‬
‏‫، ۱۳۹۵.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
نسخه‌نویسی بیماری‌های رایج
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏‫، ۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
تروما روزن ۲۰۱۸
‏‫، ۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس
ع‍ب‍اس‌، اب‍ول‌ ک.
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
راهنمای معاینات بالینی و گرفتن شرح حال
ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ‏‫ل‍ی‍ن‌ اس.‬
‏‫، ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه